17 Gimel. Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw woord beware.