18 Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet.