29 Wend van mij den weg der valsheid, en verleen mij genadiglijk Uw wet.