32 Ik zal den weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben.