33 He. HEERE! leer mij den weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe.