30 Ik heb verkoren den weg der waarheid, Uw rechten heb ik mij voorgesteld.