31 Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; o HEERE! beschaam mij niet.