35 Doe mij treden op het pad Uwer geboden, want daarin heb ik lust.