36 Neig mijn hart tot Uw getuigenissen, en niet tot gierigheid.