61 De goddeloze hopen hebben mij beroofd; nochtans heb ik Uw wet niet vergeten.