62 Te middernacht sta ik op, om U te loven voor de rechten Uwer gerechtigheid.