63 Ik ben een gezel van allen, die U vrezen, en van hen, die Uw bevelen onderhouden.