89 Lamed. O HEERE! Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen.