2 O HEERE! red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong.