4 Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.