3 Ploegers hebben op mijn rug geploegd; zij hebben hun voren lang getogen.