4 De HEERE, Die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouwen.