5 Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen, die Sion haten.