6 Laat hen worden als gras op de daken, hetwelk verdort, eer men het uittrekt;