1 Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!