4 Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.