3 Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan?