5 Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.