19 O God! dat Gij den goddeloze ombracht! en gij, mannen des bloeds, wijkt van mij!