21 Zou ik niet haten HEERE! die U haten? en verdriet hebben in degenen, die tegen U opstaan?