20 Die van U schandelijk spreken, en Uw vijanden ijdellijk verheffen.