16 Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.