3 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.