2 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.