4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.