39 Ik doorstak hen, dat zij niet weder konden opstaan; zij vielen onder mijn voeten.