41 En Gij gaaft mij den nek mijner vijanden, en mijn haters, die vernielde ik.