7 Ik zeide wel in mijn voorspoed: Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.