17 Laat Uw aangezicht over Uw knecht lichten; verlos mij door Uw goedertierenheid.