15 Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God.