37 Schin. Let op den vrome, en zie naar den oprechte; want het einde van dien man zal vrede zijn.