9 Een Belialsstuk kleeft hem aan; en hij, die nederligt, zal niet weder opstaan.