Psalmen 41:9

9 Een Belialsstuk kleeft hem aan; en hij, die nederligt, zal niet weder opstaan.
Do Not Sell My Info (CA only)