11 Maar Gij, o HEERE! wees mij genadig, en richt mij op; en ik zal het hun vergelden.