14 Gij stelt ons onze naburen tot smaad, tot spot en schimp dengenen, die rondom ons zijn.