16 Mijn schande is den gansen dag voor mij, en de schaamte mijns aangezichts bedekt mij;