5 Gij Zelf zijt mijn Koning, o God! gebied de verlossingen Jakobs.