18 Want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen, zijn eer zal hem niet nadalen.