2 Hoort dit, alle gij volken! neemt ter ore, alle inwoners der wereld,