4 Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn.