3 Zowel slechten als aanzienlijken, te zamen rijk en arm!