11 Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij.