9 Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien;