10 Want al het gedierte des wouds is Mijn, de beesten op duizend bergen.