8 Om uw offeranden zal Ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor Mij.