11 Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.